Apolloscholen - Montessorischool en Willemsparkschool, Amsterdam

1

Apolloscholen - Montessorischool en Willemsparkschool, Amsterdam (1980-1983)

Herman Hertzberger, Henk de Weijer, Jan Rietvink

Deze beide scholen kwamen voort uit hetzelfde programma, zoals dat werd toegewezen door de overheid, en zoals ze vanuit identieke uitgangspunten als tweeling werden ontwikkeld vertonen ze dan ook grote overeenkomsten. Het zeer beperkte bouwterrein, prachtig gesitueerd in een ruim groengebied, inspireerde tot villa-achtige gebouwen, daarmee stedenbouwkundig gezien aansluitend aan de ernaast liggende vrijstaande grote woningen. Ook binnen voldoen beide scholen aan het beeld van een groot woonhuis, zoals de lokalen gegroepeerd rond de grote halruimte geopend zijn naar het hart van de school: de centrale plek voor alle buiten de afzonderlijke lokalen tredende gebeurtenissen.

Adres

Willem Witsenstraat 12, 1077 AZ Amsterdam

Bruto vloeroppervlakte

1.357 m2

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Foto's

Ger van der Vlugt, Johan van der Keuken, Ronald Roozen, Kinold Klaus

slide9